“Angażujemy się w szereg działań na rzecz rozwoju młodzieży”

W dniu 10.10.2019 w Zakładach Mechanicznych w Tarnowie, spółce należącej do Polskiej Grupy Zbrojeniowej miała miejsce wizyta dwóch klas mundurowych z Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z portfolio produktowym Spółki w znajdującej się na terenie zakładu sali wystawowej.

Wizyta była także okazją do obejrzenia części linii produkcyjnych na których wytwarzany jest nowoczesny sprzęt wojskowy. Uczniowie wzięli także udział w przygotowanych specjalnie dla nich zawodach strzeleckich przeprowadzonych w strzelnicy kontenerowej, będącej jednym z produktów  oferty Spółki. Nagrody dla najlepszych strzelców, zostały wręczone przez  Prezesa Zarządu – Pana Henryka Łabędzia.

– Angażujemy się w szereg inicjatyw proobronnych i działań na rzecz szeroko rozumianego rozwoju młodzieży, również w odniesieniu do wartości patriotycznych. Zakłady Mechaniczne w Tarnowie służą na rzecz obronności Polski nie tylko przez dostawy wysokiej jakości rozwiązań do Sił Zbrojnych RP, ale także wspierając procesy edukacyjne przyszłych pokoleń – powiedział Henryk Łabędź, Prezes Zarządu ZMT.

 

Zobacz również tę informację w mediach społecznościowych PGZ:
Facebook >>
Twitter >>