Projekt pod nazwą: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultra wytrzymałych”.

Konsorcjant, tj. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. we współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, Alchemią S.A., HEATMASTERS Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze Czytaj więcej …

NCBiR

Projekt pod nazwą: “Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości” Projekt pod nazwą: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultra wytrzymałych” Projekt pod Czytaj więcej …