Zarząd

Henryk Łabędź – Prezes Zarządu Jako jeden ze swoich celów nowy szef zarządu wymienia także dowartościowanie pracowników produkcyjnych poprzez wzrost wynagrodzeń – Rezerw na ten cel będziemy szukać np. w zmniejszeniu liczby godzin nadliczbowych – deklaruje Henryk Łabędź. Zapowiada ponadto dbałość Czytaj więcej …

Historia

Początki istnienia spółki wiążą się z utworzeniem w 1917 roku Warsztatów Kolejowych. Przez pierwsze 35 lat swojej działalności Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., a wtedy Warsztaty Kolejowe, rozwijały się dzięki związkom z transportem kolejowym. Stopniowy rozwój w dwudziestoleciu międzywojennym, a nawet Czytaj więcej …