Ćwiczenia Straży Pożarnej na terenie ZMT

9 października 2018 na terenie Zakładów Mechanicznych w Tarnowie odbyły się ćwiczenia strażackie zastępów z różnych miast województwa małopolskiego. Organizatorem ćwiczeń były Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.  Wizyta strażaków rozpoczęła się już 8 października. Wtedy to pracownicy ZMT zapoznali gości z profilem produkcyjnym firmy oraz historią Zakładów. Był też czas na oglądanie wystawki z bronią oraz strzelanie na Krytej Mobilnej Strzelnicy Kontenerowej.

Nazajutrz, o godz. 11 przystąpiono do ćwiczeń.  Symulacja odbyła się zgodnie z wcześniej ustalonym scenariuszem, który przebiegał następująco:

Na terenie Zakładów w nieużywanej części Wydziału Usług Galwanicznych, w wyniku rozszczelnienia butli gazowej propan-butan doszło do wybuchu mieszaniny gazowo powietrznej. W wyniku eksplozji doszło do naruszenia konstrukcji nośnej budynku i została uwieziona jedna osoba. Doszło także do zapalenia się oleju hartowniczego w hali wydziału Hartowni.

Działania ratownicze w trakcie symulacji obejmowały :

  • Uszczelnienie wycieków i zabezpieczanie butli z gazem oraz stabilizację uszkodzonej konstrukcji budowlanej
  • Wynoszenie poszkodowanego i udzielenie pierwszej pomocy
  • Przeprowadzenie działań gaśniczych
  • Poinformowanie o awarii stosownych służb i instytucji (m.in. Policja, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe)
    Zobacz także >>