Defender dla Konsorcjum

W dniu 07.09.2018 podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Sali konferencyjnej Omega odbyło się wręczenie nagród Defender, najważniejszej nagrody polskiego przemysłu obronnego. To prestiżowe wyróżnienie przyznane zostało za 35mm Okrętowy System Uzbrojenia (OSU-35) i trafiło w ręce Konsorcjum Naukowo-Przemysłowego w składzie: Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, PIT-RADWAR S.A. w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie (lider Konsorcjum) i Zakłady Mechaniczne TARNÓW S.A. w Tarnowie.

35 mm Okrętowy System Uzbrojenia to pierwszy polski, nowoczesny, automatyczny, stabilizowany okrętowy system uzbrojenia, opracowany przez polski przemysł obronny we współpracy z wojskowymi uczelniami technicznymi, system dedykowany jest niszczycielowi min „Kormoran II”, jest wynikiem realizacji projektu rozwojowego pt. „35 mm automatyczna armata morska KDA z zabudowanym na okręcie systemem kierowania ogniem wykorzystującym Zintegrowaną Głowicę Śledzącą ZGS-158 wykonaną w wersji morskiej wraz ze stanowiskiem kierowania ogniem” dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Okrętowy System Uzbrojenia na ORP Kaszub

 

Podstawowe komponenty OSU-35 to:

  • Stabilizowana, 35 mm automatyczna armata morska AM-35, zawierającain.: 35 mm automat KDA zamontowany w kołysce (m.in. wraz z układami zasilania w amunicję, odpalania, kontroli i sterowania), komputer sterowania armatą, system orientowania i nawigacji inercyjnej (INS), podsystem naprowadzania armaty w płaszczyźnie pionowej i poziomej ze stabilizacją i ogranicznikami, system transmisji danych umożliwiający komunikację z Systemem Kierowania Ogniem (SKO), systemy kontrolno-diagnostyczne BAKT i ALU, a także osłonę ochronną przed oddziaływaniem warunków morskich.

 

  • Stabilizowana Zintegrowana Głowica Śledząca ZGS-158M, zawierająca m.in.: dalmierz laserowy, kamerę światła dziennego, kamerę termowizyjną, system identyfikacji „swój-obcy” (IFF), system napędów w azymucie i elewacji, system sterowania głowicy w azymucie i elewacji ze stabilizacją linii śledzenia, system transmisji danych, systemy kontrolno-diagnostyczne BAKT i ALU. Zespół głowicy jest obudowany osłoną ochronną przed oddziaływaniem warunków morskich.
  • Stanowisko kierowania ogniem, wyposażone w system komputerowy i układy łączności zapewniające zarządzanie podległym środkiem ogniowym. Zawiera dwa komponenty:- Podstawowe stanowisko kierowania ogniem, a w nim m.in.: SKO z komputerem kierowania ogniem, pulpity: sterowania armatą, głowicą, zasilaniem, łącznością, terminal zobrazowania wizji z jednoczesną sygnalizacją stanu podsystemów oraz monitor na stanowisku dowodzenia okrętem do podglądu zobrazowania z SKO. W podstawowym stanowisku kierowania ogniem zastosowano nowatorskie algorytmy dla oprogramowania SKO oraz oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie informacji pozyskanych z systemów radiolokacyjnych okrętu.- Rezerwowe stanowisko kierowania ogniem, a w nim m.in.: kolumienka z celownikiem pierścieniowym (rakursowym), system łączności fonicznej z podstawowym stanowiskiem kierowania ogniem, wskaźniki położenia kątów azymutu (namiaru) i elewacji oraz wolant z przyciskami spustu.

 

Strzelanie z 35mm Automatycznej Armaty Morskiej

 

 

 

Opracował: Zbigniew Wójcik.

Zdjęcia udostępnił: Marian Kluczyński.