Dyrektorzy

Dyrektor Finansowy
Krzysztof Adamiec
tel. 14 6306258; fax 146306204

Dyrektor ds. Produkcji
Krzysztof Sosin
tel. 14 6306271; fax 14 6306204

Dyrektor Techniczny
Ryszard Bender
tel. 14 6306390; fax  14 6306204

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego
dr inż. Tadeusz Świętek
tel. 14 6803910; fax 14 6803913

Dyrektor Pionu Programu Systemów Uzbrojenia Przeciwlotniczego
Dariusz Domoń
tel. 14 6803530; fax 14 6803913