Dyrektorzy

Dyrektor ds. Produkcji
Krzysztof Sosin
tel. 14 6306271; fax 14 6306204

Dyrektor Techniczny
Ryszard Bender
tel. 14 6306390; fax  14 6306204

Dyrektor Pionu Programu Systemów Uzbrojenia Przeciwlotniczego
Dariusz Domoń
tel. 14 6803530; fax 14 6803913

Dyrektor ds. Logistyki i Planowania
Daniel Tymoszuk
fax +48 14 63 06 389