O projekcie

Informacja o projekcie budowy Centrum Badawczo Rozwojowego w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2012-2015 Działanie 4.5 „Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu  dla gospodarki” Poddziałanie 4.5.2 „Wsparcie inwestycji  w sektorze usług nowoczesnych”   Nazwa projektu: Centrum Badawczo Rozwojowe Czytaj więcej …

Sprzedawca zobowiązany

Informujemy, że zgodnie z  decyzją  Prezesa Urzędu  Regulacji Energetyki nr DSW.WKP/6.492.3.80.2016.KO z dnia 14 października 2016r. przedsiębiorstwo energetyczne: Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. zostały wyznaczone sprzedawcą zobowiązanym na obszarze jego działania, na okres od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r.