Nowy UKM na Nowej Dębie

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. jako wiodący krajowy producent broni maszynowej i wyborowej, w cyklu ciągłym realizują prace rozwojowe nad nowymi typami uzbrojenia. Kierują się przede wszystkim wdrażaniem najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych oraz doświadczeń i potrzeb przyszłych użytkowników.

Wieloletni proces nadzorowanej eksploatacji zmodyfikowanego 7.62 mm karabinu maszynowego UKM 2000P, wdrożonego do SZ RP w 2015r oraz wnioski wynikające ze ścisłej współpracy z użytkownikami tego rodzaju broni pozwoliły na opracowanie prototypu nowej konfiguracji karabinu. Jest ona dostosowana do możliwości i potrzeb wojsk aeromobilnych i specjalnych. Nowa wersja zmodyfikowanego UKM 2000P charakteryzuje się m.in. zmniejszeniem wymiarów gabarytowych oraz obniżoną masą.

W ramach ćwiczeń poligonowych pododdziałów 18 batalionu powietrznodesantowego odbywających się na poligonie w Nowej Dębie, żołnierze mieli okazję zapoznania się z możliwościami taktyczno-ogniowymi tej broni wraz z jej wykorzystaniem w wybranych fragmentach działań taktycznych. Prócz karabinu maszynowego UKM 2000P, w ćwiczeniach wykorzystano również tarnowskie karabiny wyborowe – System Broni Modułowej MWS-25 w wersji z lufą 16- i 20-calową.

– Jednym z celów naszego udziału w tego typu ćwiczeniach jest gromadzenie opinii potencjalnych użytkowników o produkowanym w ZM Tarnów sprzęcie od najwcześniejszego etapu rozwoju nowych konstrukcji. Jest to dla nas – jako  producenta sprzętu wojskowego – niezwykle istotne.  Dzięki temu, po uwzględnieniu zebranych uwag,  finalny produkt może być przez nas o wiele lepiej dostosowany do realizacji zadań jakie stawiane są przed żołnierzami na nowoczesnym polu walki – wyjaśnia Damian Jarosz Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych w ZM „Tarnów”.

Zanim jednak żołnierze przystąpili do sprawdzenia walorów broni w działaniach poligonowych odbyła się prezentacja statyczna uzbrojenia i przybliżenie portfolio naszej Spółki. Następnie omówiono zasady bezpiecznej eksploatacji uzbrojenia, które miało brać udział w strzelaniach.  Głównym punktem programu był oczywiście pokaz ze strzelaniem. Broń, udostępniana w pokazie była mocno eksploatowana przez strzelców. Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja, w której producent oraz potencjalni użytkownicy broni mogli wymienić się uwagami oraz doświadczeniami na  podstawie przeprowadzonego pokazu.

Zajęcia, w ramach których żołnierze testowali nową broń odbyły się 25 listopada na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Nowa Dęba.