NCBIR

Projekt pod nazwą: “Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości”

Konsorcjant tj. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., we współpracy z Instytutem Obróbki Plastycznej, realizuje projekt pod nazwą Opracowanie przełomowego procesu i urządzenia do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości.
Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, POIR 4.1.4 Działania Badania naukowe i prace rozwojowe współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Instytucja wdrażająca: NCBIR

Cel projektu: Przedmiotem projektu jest opracowanie przełomowego procesu i urządzenia opartych na eksperckim systemie rekomendacji do automatycznego prostowania smukłych wyrobów drążonych o dużej zmienności przekroju poprzecznego – średnica 6-25 mm i dużego zakresu długości (500-3000mm). W ramach projektu zostanie stworzony system ekspercki umożliwiający gromadzenie i porównywanie faktów z procesów technologicznych, wykorzystujący obserwacje z przebiegu rzeczywistego procesu prostowania oraz wyniki pomiarów systemu pomiarowego. Na ich podstawie zostaną opracowane reguły wnioskowania i przewidywania.
Wartość projektu 4 901 518,52 zł

Dofinansowanie 3 941 518,52 zł

Postępowania w ramach projektu

Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej, polegającej na opracowaniu, wykonaniu i badaniach stanowiska do pomiaru prostoliniowości smukłych wyrobów drążonych o szerokiej zmienności przekroju poprzecznego i dużego zakresu długości przekroju