Goście z Antypodów

Z wizytą na Zakłady Mechaniczne przybyli goście z drugiej półkuli ziemskiej. Byli to przedstawiciele australijskiej firmy EOS Defence System, specjalizującej się m.in. w produkcji uzbrojenia na potrzeby australijskich Sił Zbrojnych. Z ramienia ZMT w spotkaniu uczestniczyli dyrektor operacyjny Tomasz Berezowski oraz dyrektor handlowy Jerzy Drożdż. Wizyta  rozpoczęła się od zwiedzania zakładu. Goście mieli okazję obejrzeć Wydział Produkcji Uzbrojenia, Izbę Pomiarową, Centrum Badawczo – Rozwojowe oraz Strzelnicę Kontenerową. Następnie firmy wzajemnie przedstawiły swój profil produkcyjny, oglądając prezentacje multimedialne dotyczące działalności Spółek. Kolejnym etapem spotkania było rozważenie możliwości podjęcia współpracy między firmami. – Największe pole do współpracy widzę w obszarze wyposażenia specjalistycznego Zdalnie Sterowanych Modułów Uzbrojenia produkowanych w Zakładach Mechanicznych Tarnów  – deklaruje Jerzy Drożdż, dyrektor Handlowy ZMT.  – Wierzę, że współpraca, którą podejmiemy z firmą EOS Defence System będzie owocna i może być rozszerzona w produktach oferowanych przez EOS na rynkach zagranicznych o wyroby Zakładów Mechanicznych Tarnów w zakresie uzbrojenia strzeleckiego kalibru 7,62, 12,7 i 23 mm. Podmiotowa współpraca może przynieść obustronne wymierne korzyści – podsumował dyr. Drożdż.