Hiszpańskojęzyczny biuletyn poświęcony Zakładom Mechanicznym Tarnów

W dniach 4-7 kwietnia 2017 w Rio de Janeiro miały miejsce targi zbrojeniowe „LAAD Defence and Security”. Wydarzenie to zapoczątkowało współpracę Zakładów Mechanicznych Tanów z Wydziałem Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Buenos Aires, której owocem było wydanie biuletynu hiszpańskojęzycznego, poświęconego naszej firmie.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Argentynie wydaje kwartalny biuletyn ekonomiczny w języku hiszpańskim. Radca WPHI,  Pan Jan Włodarczyk, w korespondencji dotyczącej udziału ZMT w targach LAAD, zaproponował poświęcenie kolejnego numeru kwartalnika naszej firmie.    Zakłady Mechaniczne Tarnów bardzo chętnie skorzystały z możliwości takiej formy zaprezentowania  swojej oferty na rynku latynoamerykańskim. Pracownicy Działu Marketingu i Współpracy oraz Działu Eksportu przygotowali niezbędne materiały, dzięki czemu w drugim numerze 2017 roku możemy przeczytać o ZMT, a także o targach MSPO w Kielcach.

Biuletyn WPHI Buenos Aires dystrybuowany jest w formie drukowanej i elektronicznej, rozprowadzany jest podczas targów, wydarzeń biznesowych; kierowany jest do ośrodków administracji państwowej i regionalnej oraz do ośrodków polonijnych, konsulatów honorowych etc.

Pierwszy numer w 2017 roku poświęcony został firmom Chemet S.A., Famur S.A. oraz Fasing S.A., a także największemu centrum targowo-kongresowemu w Europie środkowej – Ptak Warsaw Expo. Umieszczenie artykułu o ZMT w tym samym periodyku, w którym pisano o innych uznanych polskich markach, należy zatem uznać za wyróżnienie.  Na uwagę zasługuje także fakt, że naszej firmie poświęcono niemal całe jedno wydanie kwartalnika.

Warto dodać ze jest to pierwsza tak obszerna publikacja dotycząca działalności ZMT wydana poza granicami naszego kraju.

Załączniki