Jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności

We wtorkowe przedpołudnie do zakładów Mechanicznych w Tarnowie zawitała delegacja   z 33.Batalionu Lekkiej Piechoty JW. 5445  w Dębicy. Batalion ten znajduje się w strukturach 3 Podkarpackiej  Brygady Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego ps. “Pług”  w Rzeszowie. WOT to formacja, która umożliwia służbę Ojczyźnie bez rezygnacji z dotychczasowych obowiązków. Szkolenia odbywają się głównie w dni wolne od pracy, a idea, jaka przyświeca służbie to wspieranie indywidualnych predyspozycji, talentów i zainteresowań ochotników. Terytorialsi – w myśl WOTowskiego credo –  mają być pomocnym ramieniem i tarczą dla swojej społeczności.

Tarnowskie Zakłady Mechaniczne wspierają Wojska Obrony Terytorialne na wiele sposobów, m.in. poprzez regularne uczestnictwo w przysięgach  nowych kandydatów oraz prezentowanie wyrobów Spółki na zorganizowanych na tę okoliczność stoiskach promocyjnych. Ponadto wśród osób zatrudnionych w firmie znajduje się 5 osób zasilających szeregi WOT.

W ramach współpracy z lokalnymi oddziałami WOT Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.  zaprosiły do siebie dębickich żołnierzy. Na początek gościom przedstawiono prezentację multimedialną z istotnymi informacjami o Spółce, takimi jak historia firmy, portfolio, struktura zatrudnienia czy aktualne projekty badawcze. Następnie  delegację podzielono na dwie grupy. Każda zwiedzała poszczególne wydziały pod okiem wykwalifikowanych pracowników ZMT, którzy nie tylko prezentowali nasze wyroby, ale także chętnie odpowiadali na zadawane przez żołnierzy pytania.

Zwiedzanie obejmowało tradycyjnie: salę wystawową Showroom, Wydział Produkcji Uzbrojenia, Centrum Badawczo-Rozwojowe, strzelnicę kontenerową i Stację Prób.  Na ekspozycji na Sali wystawowej znalazły się liczne  karabiny wyborowe, a wraz z nimi karabiny maszynowe oraz moździerze i granatnik naszej produkcji. Na wydziale produkcji goście mieli możliwość zapoznać się z maszynami pomiarowymi, stanowiskiem do obróbki luf  oraz z małym montażem wyrobów. W Centrum Badawczo-Rozwojowym zebranym zaprezentowano skrótowo proces powstawania  innowacyjnych wyrobów, zarówno od strony mechanicznej, jak i elektronicznej. Następnie na strzelnicy kontenerowej rozegrano strzelecką rywalizację dla wszystkich zainteresowanych. Później odbył się pokaz na Stacji Prób, którego celem było umożliwienie gościom zapoznania się z nowoopracowanym wyrobem produkcji ZMT: 7,62 mm  samopowtarzalnym karabinem wyborowym SKW-308. Obecnie zakończono badania, które potwierdziły  wytrzymałość karabinu powyżej 10 tys. strzałów  oraz zachowanie parametrów w zakresie celności i prędkości początkowej pocisku. Produkt jest gotowy do sprzedaży i znajduje się już w ofercie ZMT.

Na zakończenie goście ponownie zebrali się na sali konferencyjnej, gdzie podsumowano wizytę, a żołnierze zostali pożegnani przez Prezesa Zarządu ZMT.