Jubileusz

Obchody jubileuszu 100-lecia ZMT SA  pod honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W bieżącym roku Zakłady Mechaniczne Tarnów obchodzą jubileusz stulecia istnienia Spółki. Jest to wspaniała okazja  do przypomnienia ciekawej historii przedsiębiorstwa, docenienia najbardziej zasłużonych osób oraz podsumowania działalności. Honorowy patronat nad obchodami objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Andrzej Duda.

Na przestrzeni całego stulecia Zakłady Mechaniczne w Tarnowie  miały ogromny wpływ na rozwój przemysłu w regionie a także na życie miasta. Tak też jest do dzisiaj. Ma to związek m.in. z tym, że firma ta jest jednym z największych pracodawców w Tarnowie. Przedsiębiorstwo nie od zawsze funkcjonowało w znanej nam obecnie postaci. Początki ZMT wiążą się z utworzeniem w 1917 roku Warsztatów Kolejowych. Zajmowały się  one naprawą wagonów kolejowych, a następnie osobowych. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę zostały rozbudowane i prężnie działały przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. Nawet w trakcie II Wojny Światowej Warsztaty w dalszym ciągu zajmowały się remontami taboru kolejowego. Dopiero w 1944 roku działalność Spółki została zatrzymana wskutek grabieży majątku i niemal całkowitego zniszczenia obiektów przez niemieckiego okupanta. Po wojnie dzięki wysiłkom pracowników Warsztaty Kolejowe został odbudowane i ponownie zaczęły funkcjonować.

W 1951 roku decyzją Ministra Przemysłu Ciężkiego Warsztaty Kolejowe przemianowano na Zakłady Mechaniczne i wkrótce rozpoczęto produkcję na potrzeby obronności kraju.  W ZMT wytwarzano także obrabiarki i urządzenia chłodnicze, jednak priorytetem dla ZMT była  produkcja wojskowa, która do dziś jest wizytówką przedsiębiorstwa.

Mimo różnych zmian, jakie przez te wszystkie lata miały miejsce w  firmie, mimo trudnych lat wojny, okupacji i komunizmu – Zakładom Mechanicznym Tarnów udało się osiągnąć imponujący wiek stu lat.

Uroczystości związane z jubileuszem odbywać się będą na przestrzeni kilku miesięcy. Zainauguruje je piknik rodzinny dla pracowników Zakładów, który zaplanowany został na czerwiec. W lipcu odbędzie się Tydzień ZMT, czyli cykl wydarzeń, mający na celu przybliżenie przedsiębiorstwa mieszkańcom miasta i regionu. Uroczystym rozpoczęciem tygodnia będzie  Msza Św., odprawiona w tarnowskiej Bazylice Katedralnej w intencji pracowników firmy. Podczas tygodnia ZMT na terenie przedsiębiorstwa będzie można obejrzeć wystawę wyrobów firmy. Ponadto imprezie towarzyszyć będzie  turniej piłkarski, rozgrywany w ramach współzawodnictwa przedsiębiorstw skupionych w Polskiej Grupie Zbrojeniowej. Okrągłe urodziny Zakładów bezspornie przywodzą  na myśl ich historię. Z tego powodu przygotowana została wystawa zdjęć, związanych z historią Spółki, która prezentowana będzie w Tarnowskim Centrum Kultury. Tydzień ZMT zwieńczy plenerowy koncert gwiazd, który odbędzie się 8 lipca na tarnowskim rynku, na którym wystąpią takie gwiazdy jak: Enej, Bracia z Krzysztofem Cugowskim oraz Sayes.

Jubileusz stulecia Zakładów Mechanicznych Tarnów zostanie wpisany w dwudziestopięciolecie Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Targi MSPO odbędą się we wrześniu w Kielcach. Będzie miała tam również miejsce konferencja naukowa, poświęcona historii przedsiębiorstwa  oraz współczesnym wyzwaniom sektora obronnego. Obchody stulecia Zakładów Mechanicznych Tarnów  zamknie uroczysta gala jubileuszowa zaplanowana na wrzesień, podczas której zostaną wyróżnione osoby najbardziej zasłużone dla spółki.

Dodatkową formą uczczenia jubileuszu będzie wydanie publikacji w formie kroniki, chronologicznie omawiającej najważniejsze wydarzenia związane z ZMT w odniesieniu do tego, co działo się w Tarnowie i regionie. W ten sposób podkreślone zostaną związki firmy z miastem i regionem a także rola, jaką odgrywa przedsiębiorstwo w najnowszej historii naszego kraju.