Konferencja Zarządzania Projektami w PGZ S.A. w Radomiu

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. w dniach 15-16.05.2018 współorganizowały wraz  z PGZ S.A. Konferencję Zarządzania Projektami dla Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej.

Ideą przeprowadzonej konferencji było rozpoczęcie prac w ramach Grupy Kapitałowej mających na  celu wypracowanie jednolitych zasad zarządzania projektami oraz rozpoczęcie procesu cyklicznych spotkań i wymiany informacji w obszarze zarządzania projektami. Konferencję rozpoczęto wystąpieniem Pani Izabeli Najda-Jędrzejewskiej Dyrektor Departamentu Zarządu PGZ S.A. oraz  wystąpieniem Pana Tomasza Kusińskiego Dyrektora Biura Zarządzania Projektami PGZ S.A.

W pierwszej części spotkania przedstawiciele wybranych Spółek w formie wymiany doświadczeń zaprezentowali następujące zagadnienia:

  • Pan Marek Adamiak PIT-RADWAR S.A. podzielił się doświadczeniem na temat: „Informator na  temat współpracy z firmą Raytheon. Praktyczne porady i spostrzeżenia w oparciu o  realizowany przez PIT-RADWAR projekt IFFA.”;
  • Pan Dariusz Krug, OBR CTM S.A. przedstawił temat: „Prowadzenie Projektów w kontekście zarządzania konfiguracją, metodykami, praktykami i  ofertowaniem.”;
  • Pani Dagmara Wiśniowska-Rega ZMT S.A. zaprezentowała „Doświadczenia z wdrażania podejścia projektowego w ZM Tarnów S.A.”

Druga część konferencji realizowana była w formie sesji warsztatowych prowadzonych przez PGZ S.A. wspólnie z ZMT S.A. Uczestnicy aktywnie brali udział zarówno w warsztatach prowadzonych przez  przedstawicieli PGZ S.A. dotyczących „Zakresu ujednolicenia w GK PGZ pojęć oraz działań związanych z projektami” i „Zarządzania ryzykiem na poziomie organizacji oraz projektu”, jak również w warsztacie pt.: „Jak przygotować się do zarządzania projektami? Wymiana doświadczeń i  oczekiwań.” prowadzonych wspólnie przez Panią Dagmarę Wiśniowską-Rega oraz Pana Marcina Gołuńskiego – pracowników Biura Projektów ZMT S.A.

Nadmienić należy, że głos ZMT S.A. w sprawie braku poparcia na zbyt głęboką ingerencję w metody zarządzania projektami w Spółkach wchodzących w skład GK PGZ nie był odosobniony. Podczas spotkania wszyscy uczestnicy doszli do wspólnego wniosku, iż zasadnym jest w pierwszej kolejności uporządkowanie zakresu danych raportowych oraz poprawa komunikacji poprzez opracowanie wspólnej siatki pojęć.

W ramach Konferencji odbyła się także wizyta w Fabryce Broni „Łucznik” S.A., gdzie uczestnicy zapoznać się mogli z zdolnościami produkcyjnymi przedsiębiorstwa, historią zakładu oraz ofertą produktową Spółki. Wizyta w FB „Łucznik” zakończyła się możliwością prowadzenia strzelań z  nowoczesnego karabinka MSBS Grot dostarczanego obecnie do MON w ilości 53 tysięcy sztuk.