Lubelscy terytorialsi na szkoleniu z użytkowania UKM-2000P

W dniach 16 i 17 grudnia 2020 r. na szkoleniu w Zakładach Mechanicznych „Tarnów” S.A. przebywała grupa żołnierzy 21 Batalionu Lekkiej Piechoty z Lublina. Pierwszego dnia terytorialsi wzięli udział  w szkoleniu z obsługi Uniwersalnego Karabinu Maszynowego UKM 2000P. Zajęcia odbywały się  na terenie Centrum Badawczo – Rozwojowego. Oprócz wiedzy teoretycznej, gościom zaprezentowano  także praktyczny instruktaż, m.in. pokazując, jak  usuwać zacięcia oraz jak ustawiać regulatory przy strzelaniu z amunicji ślepej.

Nie było to pierwsze takie przedsięwzięcie. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A.  regularnie organizują tego typu  szkolenia, zarówno dla użytkowników broni jak i dla rusznikarzy. Spotkania te nie tylko przyczyniają się do  pogłębienia wiedzy kursantów na temat danego wyrobu, ale także są źródłem cennych informacji dla nas, jako producenta. Wymiana uwag i doświadczeń z użytkownikami/rusznikarzami pozwala nam lepiej dostosowywać nasze wyroby  do realizacji zadań stawianych przed żołnierzami na współczesnym polu walki.

Drugiego dnia wizyty żołnierze zapoznali się z szeroką oferta uzbrojenia  produkowanego w firmie i dedykowanego Wojskom Obrony Terytorialnej. Dzień rozpoczęto od prezentacji multimedialnej, na której przedstawiono najważniejsze informacje o spółce, takie jak: historia, portfolio, aktualne projekty badawczo-rozwojowe czy współpraca ze światem nauki.

W dalszej części zorganizowano zwiedzanie sali wystawowej Showroom jak również wizytę na Stacji Prób, gdzie  odbył  się pokaz dynamiczny karabinu MWS-25 wraz z możliwością strzelenia z wyrobu, co spotkało się z zainteresowaniem żołnierzy.

W ramach wizyty przedstawicieli 21 blp z Lublina wykonane zostało nagranie audio dla Biura ds. Programu Zostań Żołnierzem RP. Nagranie to opublikowane będzie na naszej stornie internetowej w najbliższych dniach, w zakładce Media o Nas. 

Warto dodać, że na wyposażeniu  21blp znajdują się już:, UKM 2000P, 7,62 BOR, 12,7 Tor, strzelnica kontenerowa, a w ostatnich tygodniach otrzymali moździerze LMP-2017.