Modernizacja sprzętu wojskowego Straży Granicznej

W ostatnich latach nastąpiły masowe migracje ludności a sytuacja polityki międzynarodowej uległa różnym zmianom i napięciom. W obecnym czasie, Straż Graniczna stanęła przed nowymi wyzwaniami, dla realizacji których potrzebne jest odpowiednie uzbrojenie i wyposażenie tej służby.

W ramach oferty produktowej, w dniu 27 listopada br. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” SA gościły delegację przedstawicieli Straży Granicznej. Wizyta stała się okazją do podjęcia na terenie ZM „Tarnów” wspólnych działań promocyjnych, w których uczestniczyły także PGZ SA, Zakłady Metalowe „DEZAMET” SA w Nowej Dębie oraz zaprezentowano broń Fabryki Broni „Łucznik” – Radom.

Gości przywitał Henryk Łabędź – Prezes Zarządu Zakładów Mechanicznych , po czym w formie pokazów multimedialnych zaprezentowane zostały oferty produktowe ZM „Tarnów” i ZM „DEZMET”. Kolejnym punktem było zapoznanie Gości z rzeczywistymi wyrobami na wystawie broni strzeleckiej i wsparcia, dobranej pod kątem potrzeby i zainteresowania Straży Granicznej.

W dalszym przebiegu wizyty Goście poznali technologię produkcji części i podzespołów, montażu wyrobów i kontroli jakości w ramach wycieczki po wydziałach Spółki.

Największą atrakcją wizyty był pokaz dynamiczny uzbrojenia i amunicji, przeprowadzony na Stacji Prób. Goście mieli możliwość indywidualnego strzelania z powtarzalnych karabinów wyborowych 7,62 mm BOR, ALEX-338, 12,7 mm TOR, z karabinów samopowtarzalnych SKW-308 i SKW-338 oraz z 40 mm granatnika. Ostatnią atrakcją było strzelanie w Strzelnicy Kontenerowej z wykorzystaniem 5,56 mm karabinków GROT i pistoletów 9 mm RAGUN.

Wizytę zakończyło spotkanie podsumowujące, na którym Goście wyrazili zadowolenie z bogatej prezentacji oferty spółek. Straż Graniczna jest najbardziej zainteresowana zakupem karabinów wyborowych, maszynowych oraz granatników. Zgodnie z deklaracjami przedstawicieli Straży Granicznej, następnym etapem współpracy będzie przejście do fazy handlowej i skierowania do spółek zapytań ofertowych.