Pokaz dla Żandarmerii Wojskowej

W środę 03.03.2021r. przedstawiciele ZM „Tarnów” zorganizowali pokaz uzbrojenia produkowanego w spółce,  przygotowany specjalnie dla przedstawicieli Żandarmerii Wojskowej. Prezentacja obejmowała zarówno pokaz karabinów wyborowych jak i maszynowych. Zaprezentowany został system broni modułowej MWS-25 w różnych wersjach ukompletowania oraz zmodyfikowany uniwersalny karabin maszynowy 2000P.  – Spotkanie to było świetną okazją do zebrania opinii na temat naszych wyrobów – powiedział Roman Uznański, konstruktor MWS-25, który brał udział w środowym pokazie. – Zawsze chętnie bierzemy udział w tego typu wydarzeniach. Bardzo cenimy sobie  bowiem opinie potencjalnych użytkowników produkowanej w ZMT broni.  Dzięki temu my, jako producent, możemy lepiej dostosowywać nasze wyroby  do realizacji zadań stawianych przed żołnierzami – podsumował konstruktor.