Prezes może mieć ludzką twarz, zwłaszcza jeśli wywodzi się z załogi

“… Henryk Łabędź przez większą część dorosłego życia związany był ze związkami zawodowymi. W ostatnich miesiącach udowadnia jednak, że jest również dobrym menadżerem. …” “… – W tym roku mamy zamiar podpisać jeszcze dwa poważne kontrakty. Myślę, że korzyści wynikające z tych zamówień odczuwalne będą w spółce już latem – podkreśla Henryk Łabędź. …”