Projekt pod nazwą: „Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultra wytrzymałych”.

Konsorcjant, tj. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. we współpracy z Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, Alchemią S.A., HEATMASTERS Poland Sp. z o.o. realizuje projekt pod nazwą Opracowanie technologii produkcji lekkiego kontenera obserwacyjno-obronnego (LOOK) ze stali nanostrukturalnych ultra wytrzymałych.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „projekty aplikacyjne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest obniżenie masy kontenera przy zachowaniu i/lub poprawie poziomu bezpieczeństwa załogi. Cel projektu zostanie zrealizowany dzięki zastosowaniu dedykowanych blach pancernych ze stali nanostrukturalnej bainitycznej, które charakteryzuje wysoka zdolność do pochłaniania i rozpraszania energii udarowej.

Całkowita wartość projektu: 3 578 428,48 zł

Dofinansowanie dla ZMT S.A: 231 064,29 zł