Projekt pod nazwą: „ System zwalczania BSL”

                                                 

Lider Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. we współpracy z Konsorcjantem tj. Wojskową Akademią Techniczną im. Jarosława Dąbrowskiego realizują Projekt pod nazwą „ System zwalczania BSL”.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Badań Naukowych na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Państwa pn. „Przyszłościowe Technologie dla Obronności – Konkurs Młodych Naukowców”.

Całkowita wartość projektu: 6 115 721 zł.

Dofinansowanie z NCBiR: 5 547 156 zł.

Okres realizacji: 2018-2021.

Głównym celem projektu jest opracowanie technologii umożliwiającej stworzenie systemu automatycznej ochrony i zwalczania dynamicznych celów powietrznych – bezzałogowych statków latających (BSL). W trakcie trwania kolejnych etapów projektu planowane jest określenie wymaganych parametrów, przeprowadzenie badań mających na celu potwierdzenie możliwości realizacji założonych celów, określenie elementów systemu oraz ich integracja, a w ostatnim etapie przeprowadzenie badań. Efektem prac nad systemem ma być prototyp ukończony na VI poziomie gotowości technologii. Planuje się, że system będzie skład się następujących elementów:

  • automatyczny, wysokodynamiczny układ nakierowywania pocisków,
  • środek ogniowy w postaci wielolufowego karabinu maszynowego (w systemie Gatlinga),
  • głowica optoelektroniczna umożliwiająca detekcję i identyfikację celu,
  • aktywny system radarowy,
  • stanowisko dowodzenia obrazujące stan systemu.

Projektowany system będzie umożliwiał wykrywanie oraz śledzenie środków napadu powietrznego z wykorzystaniem radaru oraz głowicy elektronicznej, możliwe będzie prowadzenie działań operacyjnych zarówno w dzień jak i w nocy. Zastosowany środek ogniowy zapewni dużą efektywność ostrzału.

>> Stanowisko do integracji demonstratora

>> Kamera termowizyjna

>> Zestaw niezintegrowanych kamer