Projekt pod nazwą: „Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”

Lider Politechnika Śląska we współpracy z Konsorcjantami tj. Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A., Uniwersytet Warszawski oraz VRTECHNOLOGY SP. Z O.O realizują Projekt pod nazwą „Wirtualne interaktywne centrum doskonalenia kompetencji zawodowych funkcjonariuszy Straży Granicznej”.

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Konkursu nr 9/2018 na wykonanie projektów
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa.

Wartość projektu: 9 765 611 zł

Wartość dofinansowania: 8 940 147 zł

Okres realizacji w latach: 2018-2021

Głównym celem projektu jest opracowanie i stworzenie nowoczesnego symulatora WiSG, który będzie mógł być skutecznie wykorzystywany do szkolenia pracowników Straży Granicznej w zakresie doskonalenia procedur użycia broni i ŚPB, jak i prowadzenia kompleksowych ćwiczeń z zakresu kontroli osób, pojazdów i towarów – dzięki implementacji innowacyjnej Interaktywnej Jaskini Multimedialnej 3D. WiSG pozwoli na doskonalenie szerokiego wachlarza umiejętności: od planowania działań w zależności od narzuconej i zmiennej sytuacji operacyjnej, przez podejmowanie decyzji w warunkach działania zgodnych z właściwością Straży Granicznej, użycia i wykorzystanie umiejętności strzeleckich oraz ŚPB, aż do udzielenia pierwszej pomocy i sporządzenia stosownej dokumentacji. System zostanie wyposażony w wektorową mapę Polski oraz wskazane przez Gestora lokacje, które zostaną fotorealistycznie odwzorowane w środowisku symulacyjnym. Projekt zostanie zrealizowany w 36 miesięcy na 9 PGT.

>>Konstrukcja bazowa dla zmodyfikowanej strzelnicy kontenerowej