Ramię w ramię ze światem nauki

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” od lat angażują się w życie naukowe. Dzieje się tak za sprawą licznych porozumień ze szkołami zawodowymi i technicznymi, jak również poprzez współpracę z uczelniami wyższymi. Jednym z przykładów tego typu działań jest porozumienie o współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą.

To właśnie studentów tej uczelni gościliśmy we wtorek, 26 listopada 2019 r. Liczna grupa, obejmująca ponad 40 osób, składała się ze studentów  Wydziału  Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej. Profil kształcenia na wydziale pokrywa się z profilem produkcyjnym firmy,  co uczyniło wizytę wartościową dla wszystkich zainteresowanych stron.

Gościom  przedstawiono prezentację multimedialną o Spółce, dotyczącą wyrobów i projektów realizowanych w ZMT. Studenci AGH, jako potencjalni przyszli pracownicy naszej firmy, zapoznali się również z ciekawą prezentacją kadrową. Kierownik Działu Rozwoju Kadr zaprezentował w niej m.in. strukturę zatrudnienia w ZMT i metody poszukiwania pracowników (jak np. udział  w targach pracy  czy aktywna promocja firmy na uczelniach wyższych oraz  w szkołach o profilu technicznym). Wymieniono także  placówki dydaktyczne, z którymi Spółka ma podpisane porozumienia. Prezentacja przedstawiała także metody dbania o zatrudnionych pracowników: nagrody za wzorowa frekwencje, dofinansowanie szkoleń specjalistycznych  czy pakiet badań profilaktycznych dla pracowników.

Po części wykładowej studenci udali się  na zwiedzanie Zakładu – począwszy od oglądania ekspozycji na sali wystawowej Showroom,  poprzez przejście przez  Wydział Obróbki Cieplnej, Wydział Produkcji Uzbrojenia i Centrum Badawczo-Rozwojowe, aż po wizytę na strzelnicy kontenerowej, gdzie zorganizowano zawody w strzelaniu do celu. Na każdym etapie zwiedzania studentom towarzyszyli pracownicy Działu Marketingu i   poszczególnych wydziałów. Przybliżyli oni gościom tajniki swojej pracy, zaprezentowali sprzęt którego używają, jak również omówili  nasze wyroby i projekty nad którymi obecnie firma pracuje.