Rozmowa z Henrykiem Łabędziem, prezesem Zakładów Mechanicznych w Tarnowie [Kurier Tarnowski]

Sprawuje Pan funkcję Prezesa Zakładów Mechanicznych od dwóch lat, jakie zmiany w firmie Pan zarządził dotychczas?

Zmian było bardzo dużo. Kilkukrotnie zmieniona została struktura organizacyjna zakładu. Zmiany dotyczyły także wizerunkowej strony, polegały one na poprawie infrastruktury zewnętrznej oraz wzmocnieniu parku maszynowego, bo jest takie polskie przysłowie „jak Cię widzą, tak Cię piszą” (…).

Czytaj cały artykuł >>