Spotkanie stowarzyszenia IPMA

W dniach 15-16 października 2019 roku Zakłady Mechaniczne miały zaszczyt gościć stowarzyszenie IPMA Polska, którego nasza Spółka jest członkiem instytucjonalnym. Wizyta odbyła się w  ramach spotkań cyklicznych „IPMA dla PMO”, których celem jest wymiana wiedzy w obszarze funkcjonowania Biur Zarządzania Projektami (PMO) w organizacjach zorientowanych na projekty. Prawidłowe kształtowanie kultury zarządzania projektami przez PMO w organizacjach wpływa pozytywnie na wiele obszarów w przedsiębiorstwach, na przykład na wzrost efektywności struktur organizacyjnych, poprawę metod i metodyk zarządzania projektami, na rozwój kompetencji pracowniczych czy właściwe zarządzanie wiedzą.

Zorganizowane w Spółce spotkanie uroczyście otworzył Członek Zarządu Pan Robert Pacana. Historię firmy, ofertę produktową oraz zdolności produkcyjne i badawczo-rozwojowe przedstawiła Kierownik Działu Marketingu i Komunikacji Pani Kinga Matusik. System zarządzania projektami funkcjonujący w ZMT oraz z ewolucyjny rozwój tego obszaru na przestrzeni ostatnich trzech lat zaprezentowała Kierownik Biura Projektów Pani Dagmara Wiśniowska-Rega. Zakłady Mechaniczne podzieliły się również z uczestnikami wiedzą na temat organizacji i funkcjonowania Biura Projektów w strukturze organizacyjnej firmy oraz zaprezentowano osiągnięcia i wyzwania w tym obszarze. Ostatnią prezentację wygłosił Kierownik Działu Konstrukcji Mechanicznych Pan Damian Jarosz, w której skupił się na niełatwym połączeniu roli kierownika projektu z bieżącymi zadaniami inżyniera. Wydarzenie zakończono moderowanymi warsztatami pod tytułem „Projektowanie konfiguratora informacji o projekcie”, w których wzięło udział ponad 60 uczestników, w tym 10 pracowników ZMT pełniących rolę kierownika projektu.

International Project Management Association (IPMA) to międzynarodowa organizacja non-profit, której celem statutowym jest propagowanie idei zarządzania projektami, jako nowej i stałej dyscypliny zawodowej, która służy tworzeniu korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości. Do stowarzyszenia, oprócz Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. należą między innymi: PSO MASKPOL S.A., PCO S.A., Grupa Adamed Pharma S.A., TAURON Polska Energia S.A., Grupa Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., czy Europejski Fundusz Leasingowy S.A. Grupy Crédit Agricole.

IPMA, jako cenione i uznane stowarzyszenie na świecie, cieszy się coraz większą renomą i  popularnością także w Polsce. Świadczy o tym systematycznie zwiększająca się liczba uczestników organizowanych przez IPMA corocznych konkursów Polish Project Excellence Award (PPEA) oraz  PMO Award, których finalistami są między innymi: Ministerstwo Finansów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, PGNiG S.A., Santander Bank Polska S.A., Urząd Miejski Wrocławia, PKP PLK S.A., KGHM Polska Miedź S.A., KRUK S.A., ATLAS Sp. z o.o., Grupa Allegro oraz Politechnika Śląska.