“Sto litrów krwi na Stulecie”

6 lipca miała miejsce ważna akcja charytatywna „Sto litrów krwi na Stulecie” – zbiórka krwi przy gmachu dworca PKP w godz. 8.00 – 13.00

Zgromadzono ponad piętnaście litrów krwi – to sukces, zwłaszcza, że zbiórka krwi miała miejsce w okresie wakacyjnym.

 Krew mogła oddać każda  zdrowa osoba w wieku 18-65 lat, o wadze ciała powyżej 50 kg. Przy kwalifikacji uwzględniało się  również  proporcje wzrostu i wagi ciała. Przy oddawaniu 2 jednostek KKCz (podwójna erytroafereza) wymagalna była waga przynajmniej 70 kg. Dawca musiał również władać językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza dawcy i pytań związanych z wywiadem lekarskim

W związku z wprowadzeniem Krajowego Rejestru Dawców Krwi warunkiem zarejestrowania się do oddania krwi było  okazanie dokumentu ze zdjęciem pozwalającym na stwierdzenie tożsamości (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
Wszystkim krwiodawcom dziękujemy.