Studenci z Sanoka poznają nowoczesne technologie wykorzystywane w ZMT


Studenci Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku odwiedzili naszą Spółkę w ubiegły wtorek. Wizyty studyjne są jednym z elementów kształcenia praktycznego stosowanego w tej uczelni. Delegacja składała się ze studentów prowadzących naukę na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Absolwenci tego kierunku mogą potencjalnie zostać w przyszłości naszymi pracownikami, więc już na etapie ich kształcenia ZMT chce kreować pozytywny wizerunek spółki, jako potencjalnego pracodawcy. Prezentacja multimedialna, przejście przez wydziały oraz wizyta na strzelnicy kontenerowej umożliwiły gościom zapoznanie się z profilem produkcyjnym firmy. Wydarzenie to wpisuje się także w program współpracy Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. ze światem nauki.

Po powitaniu gości przez pracownika ZMT rozpoczęła się prezentacja multimedialna o firmie. Zawarte  zostały w  niej interesujące informacje m.in. o historii i o portfolio Spółki. Następnie na sali wystawowej Showroom przybyłym zaprezentowano broń strzelecką i wsparcia. Na ekspozycji znalazł się bogaty przekrój karabinów wyborowych, a wraz z nim karabiny maszynowe oraz moździerze i granatnik naszej produkcji. Po wyjściu z budynku administracyjnego nastąpiło przejście przez wydziały. Zwiedzanie rozpoczęto od Wydziału Obróbki Cieplno-Chemicznej. Wykwalifikowani specjaliści opowiadali tam studentom o tajnikach swojej pracy. Mechaniczne, jako firma produkująca uzbrojenie, za cel postawiły sobie jakość, powtarzalność i niezawodność wyrobów.  Nieocenioną rolę w tym zakresie odgrywa Izba Pomiarowa. Studenci z wielkim zainteresowaniem zwiedzili miejsce, w którym dokonywane są pomiary detali, pod kątem rozmiarów i spełniania procedur technologicznych. W dalszej kolejności  nastąpił krótki obchód po hali produkcyjnej. Miał on na celu zapoznanie gości z technologiami wytwarzania obecnymi w firmie. Szczególny nacisk położono na technologie i urządzenia rzadko spotykane w innych zakładach, takie jak np. proces wytwarzania luf, obróbki plastyczne, galwaniczne czy specjalistyczne obróbki na maszynach CNC. Zwiedzający zostali także zapoznani z narzędziami wykorzystywanymi w danych procesach, oraz całościowym przebiegiem cyklu wytwarzania produktu, od surowego materiału po gotowy wyrób na podstawie procesu technologicznego.

Ostatnimi punktami wizyty było zwiedzanie Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) oraz konkurs na strzelnicy kontenerowej, rozegrany pod okiem instruktora strzeleckiego.