ZMT na Targach w Kielcach dzień 3

W dniach 3-6 września w Kielcach odbyła się XXVII edycja Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Jednym z najbardziej widocznych uczestników wydarzenia była Grupa PGZ, która jako partner strategiczny zaprezentowała szereg rozwiązań dla Sił Zbrojnych RP oraz szeroką ofertę eksportową, skierowaną dla formacji mundurowych i sił sojuszniczych. Ponadto podpisano szereg umów dotyczących sprzętu Grupy, a halę PGZ odwiedziło wiele znamienitych gości, z Prezydentem RP, Zwierzchnikiem Sił Zbrojnych Andrzejem Dudą na czele.