W ramach współpracy

Kontakty ze światem nauki, porozumienia patronackie, porozumienia o współpracy – to niektóre z metod poszukiwania przyszłych pracowników Zakładów Mechanicznych. Dbanie o kontakt z potencjalnymi kandydatami do pracy staramy się rozpocząć możliwie jak najwcześniej. Tworzymy pozytywny wizerunek firmy, jako przyszłego pracodawcy, nie tylko wśród studentów, ale również wśród uczniów szkół średnich i  zawodowych.

Jednym z porozumień zawartych przez Spółkę, jest porozumienie patronackie z  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie. Zakres współpracy obejmuje m.in. odbywanie praktyczniej nauki zawodu, stażów i wycieczek dydaktycznych oraz uczestnictwo w organizowanych giełdach pracy.

Uczniowie CKZiU w Tarnowie odwiedzili nas 27 listopada. Po obejrzeniu prezentacji multimedialnej o Spółce udali się na Showroom, gdzie standardowo znajdowała się ekspozycja z karabinami wyborowymi, karabiny maszynowymi, moździerzami  i granatnikiem. Następnie goście zwiedzili Wydział Obróbki Cieplnej, Wydział Produkcji Uzbrojenia i Centrum Badawczo-Rozwojowe. Końcowym etapem wizyty był pobyt na strzelnicy kontenerowej, gdzie – po wysłuchaniu objaśnień wyspecjalizowanego instruktora strzeleckiego – uczniowie mieli możliwość spróbowania swoich sił w strzelaniu do celu ze wskaźników laserowych.