Weterani odwiedzają Mechaniczne

Jedenastu  Weteranów Stowarzyszenia Misji Pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie z koła nr 11 w Tarnowie  odwiedziło Zakłady Mechaniczne 25 listopada bieżącego roku.

Weterani chcieli  zapoznać się z jednym z kluczowych Zakładów naszego regionu i  miasta Tarnowa. Dla gości przygotowano prezentację multimedialną o Spółce. Zawarte w niej informacje, dotyczące oferty firmy, struktury zatrudnienia czy aktualnych projektów pozwoliły przybliżyć Weteranom charakter przedsiębiorstwa.

Po części teoretycznej był także czas na zwiedzanie. Standardowo rozpoczęto od Sali wystawowej Showroom. Znalazł się tam bogaty przekrój oferowanego przez ZMT sprzętu. Wśród karabinów wymienić należy  rodzinę  karabinów maszynowych: UKM 2000C, UKM 2000PE i WKM Bm oraz karabiny wyborowe, wśród których znalazły się takie wyroby jak: BOR, Alex 338, ZMT WKW-50, SKW-308 i SKW-338.  Weterani mieli także okazję zobaczyć moździerze i granatnik naszej produkcji.

Po opuszczeniu budynku biurowca delegacja udała się na Wydział Produkcji Uzbrojenia, gdzie można było zapoznać się z maszynami pomiarowymi i stanowiskiem do obróbki luf. Zwiedzający nie kryli zadowolenia i podziwu dla nowoczesnego parku maszynowego oraz technologii i metod wykonywania części do produkowanych wyrobów.

Głównym punktem wizyty było odwiedzenie Stacji Prób. Pracownicy ZMT omówili infrastrukturę badawczą  Stacji Prób oraz  umożliwili Weteranom  praktyczne zapoznanie się z  7,62 karabinem wyborowym  BOR. Każdy z jedenastu gości oddał po trzy strzały amunicją ostrą. Ostatnim punktem programu była wizyta w Centrum badawczo- Rozwojowym, gdzie Weterani zobaczyli, jak powstają nowoczesne, przyszłościowe wyroby, zarówno od strony mechanicznej jak i elektronicznej.

W skład delegacji weszli:

  • ppłk. Piotr Waręcki  – Komendant WKU w Tarnowie, wspierający weteranów (pomoc merytoryczna w szerokim zakresie);
  • Andrzej Bysiek – właściciel Firmy Usługowo- Transportowej, weteran, udzielający dużego wsparcia weteranom, szczególnie weteranom poszkodowanym w różnych misjach;
  • Szczepan Baran –  fan i miłośnik misji pokojowych, wspierający weteranów tych misji; Zbigniew Burnat – Prezes Stowarzyszenia MP ONZ na Bliskim Wschodzie, koło nr 11 w Tarnowie, weteran misji pokojowej UNEF II  w Egipcie;
  • Edward Biskupek – Sekretarz Stowarzyszenia MP ONZ na Bliskim Wschodzie, koło j.w., weteran misji pokojowej UNEF II  w Egipcie;
  • Mariusz Potępa – Wiceprezes Stowarzyszenia MP ONZ na Bliskim Wschodzie, koło j.w., weteran misji pokojowej UNIFIL w Libanie, oraz UNPROFOR w Jugosławii.
  • Józef Kozioł – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia MP ONZ na Bliskim Wschodzie, koło j.w., weteran misji pokojowej UNEF II  w Egipcie, pracownik ZM Tarnów; Ks.
  • mgr lic. Albert Adamczyk – z parafii Dobrego Pasterza w Tarnowie;
  • Jacek Hudyka weteran misji stabilizacyjnej  SFOR oraz misi pokojowej UNDOF w Syrii;
  • Zbigniew Panek – weteran misji pokojowej UNEF II  w Egipcie
  • Ireneusz Banek – weteran misji stabilizacyjnej IFOR w Bośnii i Hercegowinie.