WOT gestorem 60-mm moździerzy [MILMAG]

19 lipca w Dzienniku Urzędowym Ministra Obrony Narodowej opublikowano decyzję Nr 87/MON z 17 lipca 2018 zmieniającą decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej. Oprócz szeregu innych modyfikacji decyzji Nr 384/MON z 29 września 2015 pojawia się tam zapis dotyczący Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT).

Czytaj cały artykuł >>