Zarząd

Henryk Łabędź – Prezes Zarządu

Jako jeden ze swoich celów nowy szef zarządu wymienia także dowartościowanie pracowników produkcyjnych poprzez wzrost wynagrodzeń – Rezerw na ten cel będziemy szukać np. w zmniejszeniu liczby godzin nadliczbowych – deklaruje Henryk Łabędź. Zapowiada ponadto dbałość o kompetencje i poszanowanie godności każdego pracownika. Z jego wypowiedzi wynika też chęć współpracy z organizacjami pozarządowymi, propagującymi wartości patriotyczne. Nowy prezes był dotychczas wiceprzewodniczącym NSZZ Solidarność w Małopolsce i szefem organizacji związkowej w Zakładach Mechanicznych. Ma 54 lata, jest absolwentem kierunku zarządzanie i marketing na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zasiadał w Radach Nadzorczych Tarnowskiego Klastera Przemysłowego, MPK w Tarnowie i Funduszu Gospodarczym Regionu Małopolskiego. Z Zakładami Mechanicznymi jest związany od blisko 30 lat. Zanim zaangażował się w działalność związkową pracował w Dziale Zaopatrzenia i Dziale Rewizji Gospodarczej. W dniu wyboru do zarządu zrezygnował z funkcji związkowych.

Robert Pacana – Członek Zarządu

Absolwent kilku uczelni wyższych – ukończył studia na Uniwersytecie Rzeszowskim, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na kierunku Inżynieria Materiałowa, a także uzyskał tytuł MBA Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. To doświadczony menadżer z wieloletnią praktyką w firmach produkcyjnych z branży lotniczej zdobytą w międzynarodowym koncernie United Technologies Corporation. Osiągnął znaczące sukcesy w zarządzaniu operacyjnym, produkcją oraz obsłudze posprzedażnej klientów w kraju i zagranicą. Karierę rozpoczął w WSK „PZL-Rzeszów” S.A. gdzie odpowiedzialny był za wdrożenie Lean Manufacturing w całej firmie. Następnie pracował w PZL Mielec S.A. na stanowiskach dyrektorskich. Jako Dyrektor Centrum Prac Startowych i Serwisu odpowiedzialny był za dostawę Śmigłowców S-70i Black Hawk i Samolotów M28 w wersji cywilnej do klientów komercyjnych oraz serwisowanie Samolotów M28 Bryza dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Później zarządzał i doradzał firmom z różnych branż w zakresie optymalizacji procesów produkcyjnych i biznesowych. Przez ostatni rok pracował w Zakładach Mechanicznych “Tarnów” SA, najpierw pełniąc funkcję Dyrektora ds. Produkcji, następnie – Dyrektora Operacyjnego. Na Członka Zarządu Spółki ZM “Tarnów” powołany został 21 grudnia 2018.

Jaromir Gorczyca – Członek Zarządu

Uzyskał tytuł magistra na  Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Absolwent dwóch kierunków na studiach podyplomowych: Zarządzania dla Dyrektorów Finansowych (Uniwersytet Warszawski) oraz Wyceny Nieruchomości (Politechnika Świętokrzyska). Posiada szerokie kompetencje do kierowania finansami Spółki. Doświadczony w zakresie zapewniania płynności finansowej, nadzorowania dyscypliny budżetowej  czy też zarządzania pracą działów: księgowego, finansowego, controllingu, windykacji i informatyki. Zdobył bogate doświadczenie, piastując w różnych firmach stanowiska: Prezesa Zarządu, Członka Zarządu oraz Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego. Pracował m.in. w Zakładach Tworzyw Sztucznych Gamrat S.A. w Jaśle, W Hucie Batory Sp. z o.o. w Chorzowie  oraz w  Zakładach Lentex S.A. w  Lublińcu. 17 kwietnia 2019 roku decyzją Rady Nadzorczej ZM „Tarnów” S.A. – po wcześniejszym ogłoszeniu konkursu – został powołany do pełnienia funkcji Członka Zarządu  od  dnia 6 maja 2019.