ZM “Tarnów” – firma przyjazna młodzieży

Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. zostały docenione przez jury konkursu Małopolski pracodawca przyjazny pracownikom młodocianym 2021. Firma otrzymała główną nagrodę w kategorii II: pracodawca zatrudniający 6 i więcej pracowników młodocianych. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 czerwca 2021r. a firma reprezentowana była przez Prezesa Zarządu Henryka Łabędzia oraz  przez Dyrektor Personalną, Magdalenę Gołbę.

 

Tarnowskie przedsiębiorstwo kładzie duży nacisk na współpracę z placówkami oświatowymi: z szkołami i uczelniami wyższymi. Spółka od 6 lat corocznie przyjmuje kilku pracowników młodocianych w celu odbywania praktycznej nauki zawodu. Nie tylko zapewnia w ten sposób młodzieży pracę, ale także  dba o jej ciągły rozwój i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Zatrudnieni w firmie pracownicy młodociani pracują na Wydziale Produkcji Uzbrojenia na stanowiskach: operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz. Zajęcia praktyczne w ZMT prowadzą wykwalifikowani specjaliści. Spółka daje młodym ludziom sposobność do zdobycia wiedzy, umiejętności i doświadczenia, które są niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Dodatkowo umożliwia im korzystanie z pomocy i benefitów z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych takich jak dofinansowanie do wypoczynku, do zwiększonych wydatków zimowych, czy do działalności sportowo – rekreacyjnej bądź kulturalnej.

 

– Bardzo się cieszymy, że nasze zaangażowanie we współpracę w zakresie kształcenia kadr zostało zauważone i docenione główną nagrodą w konkursie „Małopolski pracodawca przyjazny pracownikom młodocianym 2021” – powiedział Henryk Łabędź, Prezes Zarządu ZM Tarnów. –   W ZMT wierzymy, że podejmowanie tego typu inicjatyw przekłada się na wymierne korzyści, zarówno dla naszego przedsiębiorstwa jak i dla kształcącej się u nas młodzieży.