ZMT na przysiędze

W dniu 24 marca 2019 w Rząsce pod Krakowem.  Żołnierze Obrony Terytorialnej złożyli uroczystą przysięgę wojskową.  Zakłady Mechaniczne „Tarnów” S.A. uświetniły tą uroczystość prezentując swoje wyroby.

ZMT zaprezentowały broń strzelecką oraz wsparcia takie jak: karabin wyborowy BOR, Karabin wyborowy ALEX, karabin wyborowy TOR, samopowtarzalny karabin wyborowy SKW, ręczny granatnik powtarzalny RGP-40, lekki moździerz piechoty LMP-2017, zmodyfikowany karabin maszynowy UKM-2000P, wielkokalibrowy karabin maszynowy WKM-Bm, wszystkie nasze wyroby cieszyły się zainteresowaniem nie tylko wśród samych żołnierzy ale i ich rodzin.

Wystawkę Zakładów Mechanicznych „Tarnów” S.A. odwiedziła będąca na przysiędze Premier polskiego rządu Beata Szydło.

Jak wygląda szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej? :

W pierwszym dniu szkolenia „młodzi” Terytorialsi otrzymują pełen ekwipunek: mundury, buty, zasobniki oraz pozostałe elementy wyposażenia indywidualnego. Wyniki badań i testu służą do określenia potencjału fizycznego żołnierzy oraz właściwego przygotowania ich do kolejnych etapów szkolenia. Najważniejszym elementem jest nauka praktycznych umiejętności, przydatnych nie tylko na polu walki, a także przyswojenie wiedzy z zakresu szkolenia bojowego. W programie szkolenia przewidziano zajęcia z podstaw taktyki, topografii, przetrwania na polu walki, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Ukoronowaniem szkolenia będzie tzw. pętla taktyczna, czyli sprawdzian z zakresu wszystkich nabytych umiejętności.

Wojska Obrony Terytorialnej dziedziczą tradycje Armii Krajowej i etos swojej formacji budują w oparciu o wartości wyznawane przez swoich bohaterskich poprzedników. W szkoleniu stawiają jednak na nowoczesność, innowacyjne metody i narzędzia. Nowatorskim rozwiązaniem, nie stosowanym dotychczas w innych rodzajach sił zbrojnych, jest m.in. wykorzystanie potencjału byłych żołnierzy Wojsk Specjalnych w ramach Mobilnych Zespołów Szkoleniowych, które szkolą instruktorów WOT. Nowoczesne jest także uzbrojenie, a także sprzęt wojskowy, przeznaczony do szkolenia żołnierzy.

Pełnienie Terytorialnej Służby Wojskowej to nie tylko możliwość osobistego zaangażowania się we wzmacnianie systemu bezpieczeństwa państwa, ale także inwestycja w rozwój osobisty i zawodowy. W ramach służby żołnierze mają możliwość zdobycia nowych doświadczeń, uzyskania dofinansowania na naukę, poszerzenia umiejętności praktycznych oraz kształtowania hartu ducha i ciała. Uczą się, jak przezwyciężać własne słabości. Wojsko oferuje ponadto atrakcyjne kursy oficerskie, podoficerskie i specjalistyczne oraz szkolenia.