ZMT w Nowej Dębie

W dniach 15–19 maja 2017 r. Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. na zaproszenie Ministra Obrony Narodowej gościła uczestników kursu SERA (Session Européenne des Responsables d’Armement/European Session for Armament Officials), który jest organizowany corocznie przez francuski Instytut Wyższych Studiów Obronnych (IHEDN) we współpracy z Biurem Premiera Republiki Francuskiej. Uczestnikami kursu są przedstawiciele wyższych szczebli rządowych oraz kadry menadżerskiej przedsiębiorstw sektora obronnego. W bieżącym czterotygodniowym cyklu szkoleniowym sesje odbyły się kolejno we Francji, Zjednoczonym Królestwie oraz w Polsce.

 

 Tegoroczna 29. edycja kursu SERA w Polsce została zorganizowana we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Oprócz prezentacji założeń Narodowej Polityki Zbrojeniowej oraz aktualnych założeń Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP przez przedstawicieli MON obejmowała także wizyty studyjne w PIT-RADWAR S.A., ROSOMAK S.A., jak również pokaz sprzętu HSW S.A., DEZAMET S.A. i Zakładów Mechanicznych z Tarnowa. na poligonie Nowa Dęba. Wizyty stanowiły doskonałą okazję do prezentacji sprzętu i przedstawienia oferty Spółek Grupy PGZ szerokiemu gronu europejskich ekspertów ds. uzbrojenia. W trakcie bezpośrednich rozmów przedstawicieli Spółek z uczestnikami odpowiedzialnymi za realizację współpracy zbrojeniowej w Europie omówiono możliwości nawiązania lub kontynuacji współpracy przemysłowej i naukowo-badawczej oraz kwestie związane z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu poza Europą.

Polska Grupa Zbrojeniowa corocznie aktywnie uczestniczy w organizowanych szkoleniach SERA poprzez delegowanie radcy narodowego – Jolanty Świeściak z Biura Innowacji i Nowych Technologii PGZ S.A. Do udziału w 29. edycji SERA zaproszono także Członka Zarządu PGZ S.A. Szczepana Rumana oraz dr Beatę Górkę-Winter, Wicedyrektor Biura Strategii ds. Analiz PGZ S.A.

W trakcie tegorocznych sesji uczestnicy wzięli udział w prezentacjach narodowych i europejskich, m.in. Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Krajowych Dyrektorów ds. Uzbrojenia oraz w wizytach studyjnych w wybranych przedsiębiorstwach sektora obronnego we Francji, Zjednoczonym Królestwie i w Polsce. Istotnym elementem kursu jest przygotowanie rekomendacji dotyczących różnorodnych zagadnień współpracy na poziomie europejskim .

Info: PGZ/własna